22.6.2016

Deact facebook cũ, tình cờ vào facebook kia, tự dưng thấy dòng chat nho nhỏ, tên truy cập là Bé nhỏ, còn có hình con cá heo.

Thế anh muốn ăn gì?
Cà, canh cua với cả nộm. Giờ đi ngủ nhé.

Nhiều khi, quen thuộc với nhau đến từng li từng tí, xong rời xa nhau kể cũng khó thật. Nhưng chắc phải đi thật. Chả biết, sau này có còn đủ mềm mại để gọi ai đó là bé nhỏ của cuộc đời mình không nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s