Mọi thứ rồi sẽ ổn, em nhỉ?

Vài thứ cứ hiện ra từng chút một, như một vài ký ức len lỏi đâu đó. Mỗi khi gặp nó, mọi thứ lại rõ ràng như giây phút ban đầu. Rồi sẽ qua thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s